ศภ.1 กสอ. กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว จัดงานมหกรรมกาแฟ ภายใต้ชื่องาน "Northern Thailand Coffee Fest 2020"

วันที่เผยแพร่ : 03/09/2020 | เผยแพร่โดย : keng

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. พร้อมด้วยนางสาวสุธีรา ตะริโย ผอ.กธ.ศภ.1 กสอ. และเจ้าหน้าที่ ศภ.1 กสอ. ร่วมกำกับติดตาม กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์กาแฟอะราบิก้าไทยสู่ตลาดโลก ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563

งาน "Northern Thailand Coffee Fest. 2020" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4- 6 กันยายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จังหวัดกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟภาคเหนือตอนบนให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • บูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟที่ได้รับการพัฒนาและผ่านการอบรมภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ จำนวน 20 บูธ
  • นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าและศักยภาพของผู้ประกอบการกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือ
    การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟในหัวข้อต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ลงทุนอย่างไร ไม่ให้เจ๊ง, คั่วอย่างแชมป์,เคล็ดลับจากแชมป์ และการขึ้นทะเบียน GI เป็นต้น
  • Coffee Clinic บูธให้คำปรึกษาด้านกาแฟแก่ผู้ประกอบการกาแฟและผู้สนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ อาทิ Coffee Cuisine, Coffee Today และกาแฟไทยในเวทีโลก เป็นต้น
    สินค้าราคาพิเศษและโปรโมชั่นมากมาย

นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการจาก โครงการ “ยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางและสมุนไพร” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยดีพร้อมทันที 90 วัน งบประมาณประจำปี 2563 ร่วมออกบูธ จำนวน 7 บูธ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ