ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 19
  ต.ค. 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร

  ตามประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อบแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้ตามลำดับ ดังนี้ 1.นางสาวสุทธิดา  มาลาศรี 2.นายนฤเบศ  เนตรทิพย์ 3.นายกิตติศักดิ์  สุนทรวารี ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัว ณ ห้องธุรการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 หากไม่ไปรายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • 09
  ต.ค. 2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร ให้ผู้มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อเข้าสอบในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องหิรัญญิการ์ ชั้น 2 อาคารโรงงาน  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. สอบข้อเขียน แบบอัตนัย เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป   สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ >> ประกาศ

 • 24
  ก.ย. 2563
  รับสมัครบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค โทรศัพท์ 053-245361-2 ต่อ 111   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>> ประกาศ    

 • 03
  ก.ย. 2563
  ศภ.1 กสอ. กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว จัดงานมหกรรมกาแฟ ภายใต้ชื่องาน "Northern Thailand Coffee Fest 2020"

  วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. พร้อมด้วยนางสาวสุธีรา ตะริโย ผอ.กธ.ศภ.1 กสอ. และเจ้าหน้าที่ ศภ.1 กสอ. ร่วมกำกับติดตาม กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์กาแฟอะราบิก้าไทยสู่ตลาดโลก ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 งาน "Northern Thailand Coffee Fest. 2020" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4- 6 กันยายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จังหวัดกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟภาคเหนือตอนบนให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ บูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟที่ได้รับการพัฒนาและผ่านการอบรมภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ จำนวน 20 บูธ นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าและศักยภาพของผู้ประกอบการกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟในหัวข้อต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ลงทุนอย่างไร ไม่ให้เจ๊ง, คั่วอย่างแชมป์,เคล็ดลับจากแชมป์ และการขึ้นทะเบียน GI เป็นต้น Coffee Clinic บูธให้คำปรึกษาด้านกาแฟแก่ผู้ประกอบการกาแฟและผู้สนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ อาทิ Coffee Cuisine, Coffee Today และกาแฟไทยในเวทีโลก เป็นต้นสินค้าราคาพิเศษและโปรโมชั่นมากมาย นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการจาก โครงการ “ยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางและสมุนไพร” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยดีพร้อมทันที 90 วัน งบประมาณประจำปี 2563 ร่วมออกบูธ จำนวน 7 บูธ

 • 21
  ส.ค. 2563
  กว่าจะเป็นลำไยอบแห้งสีทอง

  ผลงานทีมการตลาดออนไลน์ ศภ.1 กสอ ร่วมกับ ผู้ประกอบการ หจก.บ้านลำไย กว่าจะมาเป็นลำไยอบแห้งเนื้อสีทองที่หวานหอมอร่อย เกิดจากการคัดเลือกลำไยที่ดี ลูกใหญ่ การผลิตที่มีคุณภาพ พิถีพิถันในการบรรจุ ส่งตรงถึงผู้บริโภค ถ้านึกถึงลำไยอบแห้งต้องนึกถึง "บ้านลำไย"