ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรสาร053-248315
อีเมล์ipc1@dip.go.th
ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ