ศภ.1 กสอ. ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพ และการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ราษฎร

วันที่เผยแพร่ : 24/09/2020 | เผยแพร่โดย : keng

วันที่ 24 กันยายน 2563 นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวรายงาน การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สู้วิกฤตโควิด - 19 โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมี นายพงษ์ศักดิ์ การดื่ม ปลัดอาวุโสอำเภอแม่วาง กล่าวต้อนรับ โดยมี หน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติ เช่น พัฒนาอำเภอแม่วาง นายก อบต.ตำบลบ้านกาด / ทุ่งปี๊ / ทุ่งรวงทอง/ แม่วิน พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลต่างๆของอำเภอแม่วาง เป็นต้น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สู้วิกฤตโควิด-19" มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ภายในชุมชน
2.เพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล โดยการฝึกอบรมดังกล่าว มีทั้งสิ้นจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

1.การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
2.การทำยากันยุงสมุนไพร
3.การทำของที่ระลึกจากเศษผ้า
4.การร้อยลูกปัด
ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ