ผอ.ศภ.1 กสอ. ร่วมรับฟังการนำเสนอโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่

วันที่เผยแพร่ : 23/09/2020 | เผยแพร่โดย : keng

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ศภ.1 กสอ. นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ พร้อมกล่าวปิดโครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม สู่ผู้ประกอบการใหม่สู้วิกฤต COVID-19" ภายใต้โครงการ 7 วิธีดีพร้อม พลิกวิกฤตโควิด - 19 ตามมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยดีพร้อมทันที 90 วัน

กิจกรรมนำเสนอโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ จัดขึ้นเพื่อสรุปผลและนำเสนอผลสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม สู่ผู้ประกอบการใหม่สู้วิกฤต COVID-19" จำนวนทั้งสิ้น 12 กิจการ โดยโครงการดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ และเปลี่ยนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ให้สามารถต่อยอดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยมีผู้ประกอบการเดิมเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาแนวคิด โมเดลธุรกิจที่นำเสนอ เช่น

1. บริษัท อี. พี. เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอโมเดลธุรกิจ ด้วยการแตกไลน์ธุรกิจให้พนักงานในองค์กรสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ ด้วย "ชุดอุปกรณ์ iOT Baan Suan Smart Fram" สอดรับวิถีชีวิตแบบ new normal ให้ความสำคัญกับสุขภาพเพิ่มขึ้น

2. บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด นำเสนอโมเดลธุรกิจ ด้วยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น New Product "เครื่องดื่มผง Boots up" สำหรับพนักงานออฟฟิศหรือวัยทำงานผู้รักสุขภาพ โดยแตกไลน์ธุรกิจให้รุ่นลูกบริหารจัดการ พร้อมขยายตลาดต่างประเทศ

3. บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด นำเสนอโมเดลธุรกิจ ด้วยการนำ iOT มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ตู้ควบคุมแบบรีโมท" ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ยอดขายลดลง จึงพัฒนาและเพิ่มช่องทางการขายแบบออนไลน์ ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ภายใน 3 เดือนและมีการซื้อซ้ำ

     กิจกรรมในวันนี้ ผู้ประกอบการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ร่วมกัน ซึ่งอาจมีโอกาสได้เชื่อมโยงธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ