นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบสถานะการดำเนินงานของงานวิจัยผลิตภัณฑ์ของ กสอ. ปีงบประมาณ 2560 -2561

วันที่เผยแพร่ : 08/01/2019 | เผยแพร่โดย : keng

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น. นางสาวนิรามัย  ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 พร้อมด้วย นายวัชรุน จุ้ยจำลอง  ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสถานะการดำเนินงานของงานวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 และหารือแนวทางการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาในปี 2562 ร่วมกับทีมวิจัยจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสมาคมผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย ณ ห้องประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ